Napsali o nas

Pilotní pasportizační projekt dokončen

Projekční komunita má někdy snahu podceňovat BIM projekci, spojenou s pasportizací stávajících konstrukcí, s tím
názorem, že je výhodnější projektovat nové konstrukce v novém digitálním modelu stavby. V současné době, kdy se BIM
projekty více blíží do použití v oblasti správy nemovitostí/FM (BIM 7D), je tak zvládnutá pasportizace stávajících konstrukcí
klíčovou podmínkou pro úspěch celého projektu. Více pojednává tento článek a uvedené dokumentuje na konkrétním
projektu atypické konstrukce“

Projekční kancelář ARCHCOM s. r. o. si v rámci interního pilotního
projektu nazvaného „pasportizace atypických stavebních konstruk-
cí“, vyzkoušela dostupné způsoby zaměřování atypických staveb-
ních konstrukcí a následný přenos takto získaných dat do pasporti-
začního modelu v programu Revit.

Celý článek si můžete přečíst zde